Skip to content
Home » Network

Network

Fluke Networks เปิดตัว LinkIQ อุปกรณ์ทดสอบตัวแรกของโลกที่ตรวจวัดประสิทธิภาพสาย และวิเคราะห์สวิตช์ในหนึ่งเดียว

  • admin 

Fluke Networks เปิดตัว LinkIQ Cable+Network อุปกรณ์ทดสอบที่รวมฟีเจอร์การตรวจสอบสวิตช์เข้ากับเทคโนโลยีตรวจวัดสายเคเบิลที่ได้การยอมรับเป็นอย่างดีของทางบริษัท ผลิตภัณฑ์นี้จะรายงานผลการทดสอบและดูรายงานได้ง่ายผ่านซอฟต์แวร์ LinkWare ของทาง Fluke รวมทั้งสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของสวิตช์ โดยเฉพาะรุ่นที่เปิดใช้ Power over Ethernet ได้ด้วย