Tag: Datacenter

ไมโครซอฟท์ประกาศตั้ง Datacenter ของตนเองในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค AI และ Cloud

ไมโครซอฟท์ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ในประเทศไทย เดินหน้าเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คน พร้อมสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในประเทศไทย ต่อยอดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ไมโครซอฟท์ได้ลงนามกับรัฐบาลไทย ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI

AMD EPYC ขับเคลื่อนประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่น SAP ที่โฮสต์บน Google Cloud

วันนี้ AMD (NASDAQ: AMD) ประกาศว่า SAP เลือกใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC ขับเคลื่อนเวอร์ชวลแมชชีน Google Cloud N2D เพื่อดำเนินงานระบบคลาวด์ ERP สำหรับโซลูชั่น RISE with SAP โดยนำโปรเซสเซอร์ AMD EPYC เข้ามาใช้เพิ่มเติมเพื่อเวิร์คโหลดงานบนระบบคลาวด์ ในขณะที่องค์กรที่ต่างมองหาความล้ำสมัยทางด้านดิจิทัล เลือกใช้สถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์เป็นอันดับแรกเพื่อยกระดับดาต้าเซ็นเตอร์ ทำให้ AMD, Google Cloud และ SAP สามารถเข้ามาช่วยลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงาน ความสามารถในการปรับขนาดเวิร์คโหลดและการใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม

สิงคโปร์ประกาศมาตรฐานความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศเขตร้อน

สิงคโปร์ประกาศหนึ่งในมาตรฐานแรกของโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ในประเทศที่มีภูมิอากาศเขตร้อน มาตรฐานใหม่นี้ประกาศโดย ดร. จานิล พุธูเชียรี (Dr. Janil Puthucheary) รัฐมนตรีอาวุโสประจำกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร์ ในงานเอเชียเทค x เอนเทอร์ไพรส์ (ATxEnterprise) โดยมาตรฐานดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นหลังจากคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนและด้านเทคนิคจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเต็มที่

AMD ตั้งเป้า เพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานในการประมวลผลด้าน AI ให้ดีขึ้น 30 เท่า ภายในปี 2025

AMD ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อรับมือกับการวิเคราะห์ที่มีความต้องการที่มากที่สุดในโลก ดังนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา AMD จึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านการออกแบบแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานบนสถาปัตยกรรม บรรจุภัณฑ์ การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ

AMD เปิดตัว EPYC 7003 Series มาตรฐานใหม่ของโปรเซสเซอร์กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง

AMD เปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ AMD EPYC 7003 Series ประกอบด้วย AMD EPYC 7763 โปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงที่สุดในโลก[ii]* โดยโปรเซสเซอร์ใหม่ซีรีย์ AMD EPYC 7003 จะช่วยให้ลูกค้ากลุ่ม HPC, ผู้ให้บริการคลาวด์ และลูกค้าองค์กรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการนำเสนอประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ด้วยประสิทธิภาพด้าน IPC (Instruction per clock) ที่เพิ่มขึ้นถึง 19%