SAP และ NVIDIA เร่งการนำ Generative AI มาใช้ในแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลก

บริษัทต่าง ๆ กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างและส่งมอบ SAP Business AI, รวมถึงความสามารถของ Generative AI ที่สร้างเฉพาะธุรกิจที่ปรับขนาดได้, Joule® copilot จาก SAP และทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันคลาวด์และแอปพลิเคชันของ SAP ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก SAP Generative AI Hub อำนวยความสะดวกให้กับ AI ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และมีความรับผิดชอบ และให้การเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่หลากหลายได้ทันที

NVIDIA เปิดตัวไมโครเซอร์วิส Generative AI สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างและปรับใช้ Generative AI Copilots ที่อยู่บนพื้นฐานของ NVIDIA CUDA GPU

สร้างอยู่บนแพลตฟอร์ม NVIDIA CUDA ตัวเลือกของไมโครเซอร์วิสบนคลาวด์ รวมถึง NVIDIA NIM ไมโครเซอร์วิสเพื่อการอนุมานที่ดีที่สุดสำหรับโมเดล AI ยอดนิยมมากกว่า 24 รายการจาก NVIDIA และระบบนิเวศของพันธมิตร นอกจากนี้คุณสามารถเข้าถึงชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ไลบรารี และเครื่องมือเร่งความเร็วของ NVIDIA ได้แล้ว NVIDIA CUDA-X™ ไมโครเซอร์วิสสำหรับการสร้างการดึงข้อมูล (RAG), นโยบายจริยธรรมและความรับผิดชอบของการใช้ AI, การประมวลผลข้อมูล, HPC และอื่น ๆ NVIDIA ยังประกาศไมโครเซอร์วิส NIM และ CUDA-X ด้านการดูแลสุขภาพ.

AWS แนะนำแนวทาง ที่ช่วยให้ประเทศในอาเซียนก้าวตามทันโลกในยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นอีกหนึ่งหัวข้อหลักในการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน (ADGMIN) ครั้งที่ 4 ที่เพิ่งผ่านมา จัดขึ้นที่สิงคโปร์ โดยได้มีการแนะนำแนวทางชุดใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและจริยธรรมของ AI แนวทางนี้เป็นก้าวสำคัญในการรับรองว่าอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา AI ทั่วทั้งภูมิภาค และรับประกันว่าผู้ใช้และธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถก้าวได้ทันตามโลก

WIZ.AI เปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่สะท้านวงการ สำหรับธุรกิจสาขาต่าง ๆ

วิซดอทเอไอ (WIZ.AI) ผู้นำด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในทุกช่องทางจากสิงคโปร์ด้วยพลังจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) วันนี้ได้ประกาศเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ตัวแรก ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจสาขาต่าง ๆ นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวิซดอทเอไอในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ โซลูชันต่าง ๆ ของวิซดอทเอไอโต้ตอบกับลูกค้าหลายร้อยล้านรายโดยอัตโนมัติในแต่ละวัน ช่วยเหลือธุรกิจมากกว่า 200 แห่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการธนาคารและการเงิน การประกันภัย สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) อีคอมเมิร์ซ โทรคมนาคม และการดูแลสุภาพ ในกว่า 15 ประเทศ