Tag: NVIDIA Robotics

ผู้นำอุตสาหกรรมนำ NVIDIA Robotics มาใช้เพื่อการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายสิบล้านเครื่อง

BYD Electronics, Siemens, Teradyne Robotics และIntrinsicซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Alphabet เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หลายสิบแห่งทั่วโลกที่รวมไลบรารีเร่งความเร็วของ NVIDIA Isaac การจำลองตามทางกายภาพ และแบบจำลอง AI เข้ากับเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์และโมเดลหุ่นยนต์ เพื่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์ รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับงานที่ซ้ำซ้อนหรือแม่นยำเป็นพิเศษ