NVIDIA เปิดตัว Quantum Cloud ไมโครเซอร์วิสการจำลองคอมพิวเตอร์ควอนตัมบนคลาวด์

NVIDIA Quantum Cloud สร้างอยู่บนพื้นฐาน CUDA-Q แบบโอเพ่นซอร์ส แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ควอนตัมของบริษัท ซึ่งถูกใช้โดยสามในสี่ของบริษัทที่ใช้หน่วยประมวลผลควอนตัมหรือ QPU ในฐานะไมโครเซอร์วิส ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและทดสอบอัลกอริธึมควอนตัมและแอปพลิเคชันใหม่ ๆ บนคลาวด์ได้เป็นครั้งแรก รวมถึงเครื่องมือจำลองและเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเขียนโปรแกรมควอนตัมคลาสสิกแบบไฮบริด