Tag: Smart Education

METAEDU Smart Education Pavilion “เล่นเพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อสร้างรายได้” นิทรรศการการศึกษาที่เน้นเรื่อง Metaverse, NFT และอื่น ๆ – ความสำเร็จที่ SCSE 2022

เสียงระดับโลก และ SCSE 2022 ก็เป็นการจัดงานในครั้งที่ 9 แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม ณ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2

เทนเซ็นต์ คลาวด์ แนะภาคการศึกษาปรับตัวสู่ Smart Education ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัลด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ และ AI

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ แนะภาคการศึกษายกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะครบวงจรอย่าง Tencent Cloud Online Education Solutions รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการเร่งปรับตัวสู่การเป็น Smart Education เพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินไปได้ตามปกติ ด้วยการนำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการเรียนการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ทุกคน